Tallinna Tehnikaülikool kavatseb ehitada Ehitajate tee, Sütiste tee ja Mustamäe nõlva vahelisele alale elamud, looduskaitsjate arvates kahjustaks see keskkonda.

Roheliste süüdistuse kohaselt tuli kaks aastat tagasi algatatud detailplaneeringu lähteülesande järgi hinnata keskkonnamõju, seda aga ei tehtud, samuti on puudu Harjumaa keskkonnateenistuse koos-kõlastus.

Keskkonnahinnangu teinud AS Tallmaci esindaja sõnul palus detailplaani teinud AS R-Konsultil hinnata krundi keskkonda, mitte keskkonnamõju. “Viimast ei ole AS Tallmacil palutud teha ja seda ta ka ei teinud,” on kirjas Tallmaci vastuses Nõmme Tee Seltsile.

Looduskaitsjate sõnul on planeering vastuolus ka Tallinna üldplaneeringuga, sest üldplaneeringus on vaidlusaluse maa-ala sihtotstarbeks märgitud ühiskondlike ja puhkeehitiste ala ning see ei ole ette nähtud elamute ehitamiseks. Detailplaneeringus, kus peaks olema ettepanek muuta üld-planeeringut, seda ei ole.