Fondi loomise loogikas on esikohale seatud nn targa raha kontseptsioon – innovaatilisi projekte peaks rahastama kapitali ja teadmisi liites.

Fondi maht on kava kohaselt esialgu kuni 800 miljonit krooni, mis investeeritaks uute tehnoloogiate väljatöötamisse viie aasta jooksul. Teise plaani kohaselt paigutaks riik fondi põhikapitali kaks kuni neli miljardit krooni, mis teeniks raha teadmistepõhise tootmise rahastamiseks.

Fondi eesmärk on kutsuda ellu vähemalt 30–40 edukat, teadmistepõhist tehnoloogia- või tootmisettevõtet, samuti korraldada koolitust ja suurendada teadlikkust innovaatika ja teadmistepõhise majanduse osas.