Eksamineeritav sooritas eksamineerija korraldusel vasakpöörde Tartus Riia maantee ja Filosoofi tänava ristmikul. Filosoofi tänava ristmiku kõrval on reguleeritav ülekäigurada, milles põles punane tuli. Eksamineeritav sooritas vasakpöörde, kuna valgusfoor ei reguleerinud liiklemist ristmikul ja tal ei olnud vasakpöörde sooritamisel vaja sõita ülekäigurajale. Pärast pööret palus eksamineerija sõiduk peatada ning teatas, et eksam on katkestatud seoses foori keelava märguande eiramisega.

Sõidueksami kaardi kohaselt oli sõidueksami mittesooritamise põhjus foori või reguleerija keelava märguande eiramine. Muid sõidueksami mittesooritamise põhjusi kaardile märgitud ei olnud.

Noormees vaidlustas toimingu eelnevalt ARKs, kes tunnistas vastuses vaidele, et vasakpööre Riia maantee ja Filsosoofi tänava ristmikul vastas liikluseeskirja nõuetele. ARK tuvastas, et tegemist on reguleerimata ristmikuga, kusjuures ristmiku juures asuv ülekäigurada on reguleeritud.

Samas võttis ARK seletuse eksamineerijalt ning erinevalt sõidueksami kaardil märgitust muudeti vaidemenetluses eksami katkestamise alust, st et eksam katkestati hoopis eksamineeritava poolt umbes üks kilomeeter varem liiklusohtliku olukorra põhjustamise eest. Kohtus ei leidnud see aga tõendamist.

Kohtuotsuse peale võivad menetlusosalised esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul.