Seaduse mõistes ei eksisteeri ka selliseid mõisteid nagu politseiniku põhitöö ja lisateenimine omast vabast ajast. Töö- ja puhkeajaseadus ütleb üheselt, et tööaeg on seaduse, muu õigusakti, kollektiiv- või töölepingu või poolte kokkuleppega määratud aeg, mille kestel töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile. Puhkeaeg on aeg, mis ei ole tööaeg. Politseiteenistuse seadus sätestab juhud, millal politseiametnik on kohustatud täitma asutuse juhi korraldust teha ületunnitööd ning vastavalt samale seadusele ei ole lubatud politseiametnikku rakendada ületunnitööle mitte 12, vaid maksimaalselt 8 tundi päevas, aasta jooksul kokku 300 tundi.

Vastavalt maitsele võib asju nimetada üht või teistpidi, kuid ilmselgelt on tegemist ressursi raiskamisega ajal, kui virisetakse just ressursi puudumise üle.

Robert Antropov