Rohelise erakonna algatusgrupile (REAG) on laekunud üle 1000 liitumisavalduse, mis võimaldab alustada erakonna loomist. Viimaste nädalate jooksul on liitumistempo hüppeliselt kasvanud.

Sellega on REAG täitnud ühe oma programmilistest eesmärkidest ning edasised toimingud on suunatud erakonna loomisele. Rohelise erakonna nimeks saab suure tõenäosusega Eestimaa Rohelised ning erakonna programmis saavad olema samad aluspõhimõtted, mis senises Rohelise erakonna algatusgrupis.

REAG juhatuse liikme Marek Strandbergi sõnul on Eestimaa Rohelised valmis koostama nii valimisnimekirja kui ka esitama omapoolseid kandidaate ministrite kohtadele. “Nii Postimees Online’i kui ka Saar Polli küsitlused viitasid, et riigikogu valimistel on valmis roheliste poolt hääletama ligi kolmandik küsitletuist,” ütles ta. Strandberg lisas, et keskkonna, ressursside, tervise ning majandusuuenduse alal on palju lahendamata küsimusi, mis nõuab mitte ainult kõigi erakondade, vaid kõigi ühiskonnaliikmete koostööd ja suuremat pühendumist.

Oluliseks punktiks roheliste põhikirjas on organisatsioonisisene otsedemokraatia, mis või-maldab liikmetel algatada otsuseid ja vaagida neid erakonnasisesel rahvahääletusel. Rohelise erakonna algatusgrupi juhatuse liikme Maret Merisaare sõnul on liikmeks astumise avalduste arv viimase kahe nädala jooksul järsult kasvanud. “Ma arvan, et siin on peamiseks põhjuseks lahendamata keskkonnaküsimuste liialt suur hulk,” ütles Merisaar.

REAG korraldab erakonna asutamiseks novembris üld-koosoleku. Asutatav erakond osaleb 2007. aasta riigikogu valimistel ning valimisprogrammis keskendutakse energia ja ressursside ning rahva ja demokraatia küsimustele.