Rahvusringhäälingu juhatuse ja nõukogu soov on, et ETV teine kanal käivituks juba järgmisel aastal.

Rahvusringhäälingu juhatuse liikme, Hanno Tombergi sõ-nul kiitis ringhäälingunõukogu esmaspäeval ETV 2 arengukava heaks. “Nüüd tuleb sellega edasi töötada. Eelkõige tähendab see uut rahataotlust valitsusele,” märkis Tomberg. Teise kanali käivitamine tähendaks Tombergi sõnul suurusjärgus 100 miljonit krooni lisainvesteeringuid aasta peale. Praegune ETV 2 arengukava näeb ette multikultuurset programmi, kus on venekeelsete saadete vöönd muukeelsele elanikkonnale. “Samas teenindaksime teise kanaliga siiski eelkõige eestikeelset vaatajat,” lisas Tomberg.