Tartu ülikool võtab sel suvel loodus- ja reaalainete ning õpetajakoolituse erialadele vastu kõik kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetanud ilma igasuguste katseteta.

“Saadame noortele positiivse sõnumi ja soosime, et nad tuleksid reaalaineid õppima,” selgitas õppeosakonna vastuvõtu peaspetsialist Kaja Karo. Ülikool võtab kõik soovi avaldavad medaliomanikud riigieelarvelistele kohtadele. Näiteks füüsika erialale astudes ei pea tudengikandidaat olema teinud ka füüsika riigieksamit.

“Tõenäoliselt saaks enamik nendest võimekatest noortest ka ilma selle soodustuseta sisse. Tavaliselt sooritavad nad riigieksami väga hästi. Võib-olla suudame ukse lahti teha mõnele sellisele inimesele, kes muidu tavakorras ei tuleks või ei saaks sisse,” rääkis Karo. Tema sõnul ei olnud selle sammu astumise otseseks ajendiks reaalainete erialade kohtade vähene täitumus, kuna kohad saadi eelmine aasta siiski täis. Kuid selge on see, et võrreldes sotsiaalainetega peavad reaalained siiski populaarsusvõistluses alla vanduma.

Mullu tuli ülikooli füüsikat õppima kaheksa medaliomanikku, matemaatikat samuti kaheksa ja keemiat kolm.

TTÜ-l teine süsteem

Tallinna Järveotsa gümnaasiumi abiturent Jörgen Metsik on üks nendest andekatest noortest, kes on otsustanud TÜ-sse keemiat õppima minna ning kes võetakse sinna automaatselt vastu juba eduka esinemise eest olümpiaadidel. Kuna tal on olnud kõik hinded viied, on ka kuldmedalist ilmajäämine vähe tõenäoline.

“Minu silmis on keemia lihtsalt väga huvitav. Ma ei kujuta ennast tulevikus ette mingil muul alal tegevana,” rääkis  Metsik. “Ei saa öelda, et reaalained oleksid väga populaarsed, aga samas ei saaks ka öelda, et nad oleksid täiesti ebapopulaarsed,” hindas Metsik, kes ei ole enda sõnul ainuke keemiahuviline oma klassis.

Tallinna tehnikaülikooli güm-naasiumi medaliga lõpetanuid automaatselt vastu ei võeta, nende eeliseks on vaid lisakonkursipunktid, teatas TTÜ vastuvõtu peaspetsialist Kirsti Naaber.

Reaalteadused vajavad soosimist

•• Tart ülikooli rektori professor Alar Karise hinnangul lähtub vastuvõtueeskirja muudatus eelkõige Eesti ühiskonna vajadustest, sest palju on räägitud reaalteaduste ning õpetajakoolituse eelisarendamise vajadusest, nüüd on aga Tartu ülikool astunud selles suunas ka reaalseid samme.

•• “Mille pärast me muretseme, on see, et reaalainetes riigieksami sooritajate hulk väheneb aasta-aastalt ja nii mõnelgi noorel jääb see tegemata,” märkis ülikooli õppeosakonna vastuvõtu peaspetsialist Kaja Karo.

•• “Ei saa üldistada, aga ka meie kõrvu on jõudnud kuuldused, et osas koolides ei julgustata noori reaalainetes riigieksameid tegema.”

•• Mullu lõpetas gümnaasiumi medaliga ligikaudu 1100 noort ning ligi pooled neist ehk ligi 500 asusid õppima TÜ-sse.