Tänapäeval puuduvad 25 miljonil keelesugulasel ametlikud ühissümbolid. Iga rahvas, alates polaarjoonetagustest tundratest ning lõpetades Ungari tasandike ja Siberi taigadega, kasutab omi.

Soomeugrilaste võimaliku lipu on kujundanud Poola doktorant Szymon Pawlas, kes tudeerib Varssavi ülikoolis soome-ugri keeli ning valdab ungari, soome ja udmurdi keelt.

Pawlase internetti riputatud kavand ühendab Soome, Eesti, Ungari ja Udmurtia lipu sümboleid ja värve. Aga samuti leiab sarnasust mitme teise soome-ugri rahva lipuga.

Pawlas, kes on disaininud palju vappe, lippe ja muid sümboleid, selgitas, et leida ühist soome-ugri sümboolikat on raske. Aga ta jäi pidama Eestis Muhu männana tuntud sümbolil, mis on levinud ka soomeugrilaste lippudel ja rahvakunstis.

Pisut tihe

Kunstiakadeemia õppejõud ja soome ugri etnograafia ekspeditsioonide juht Kadri Viires arvas, et lipp on kompositsioonilt pisut tihe, aga sümboolikalt universaalne. Tema meelest saaks seda kasutada soome-ugri üritustel ja kongressidel, aga näiteks ka UNESCO-s ühise sümbolina.

Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitees Eestit esindav Andres Heinapuu nentis: „Muhu mänd, mis on risti keskel, on mit-me Venemaa soome-ugri vaba-riigi lipul. Risti joonte põiming annab ilusa sümboli meie omavahelisest seosest. Värve on parajalt, et sümboliseerida mitmekesisust liiga kirjuks minemata.”

Sihtasutuse Fennougria hõimukeskuse juhataja Jaak Prozese arvates pole soome-ugri maailm nii värviline kui väljapakutud lipp. „Värvide paljusus viitaks justkui Aafrika päritolule. Risti ja päikese sümbioos võib-olla polegi paha mõte, punane valgel foonil on samuti loogiline,” leidis Prozes.

Kõige olulisemaks pidas Prozes seda, et sellise lipu omaalgatuslik tekkimine näitab vajadust ühtsete märkide ja sümbolite järele. „Soome-ugri rahvaste kõrgeim koostööorgan – konsultatiivkomitee võiks lipu küsimust arutada. Varsti on see organisatsioon kakskümmend aastat vana,” arvas Prozes.

Isegi kui hõimlased lipu ametliku kasutuselevõtu osas konsensusele ei jõuta, pole välistatud selle omaalgatuslik kasutus.

Tegemist on vägevate sümbolitega

•• Soomeugrilaste võimalikul ühislipul kasutatav Muhu mänd ehk kaheksakand on eri allikate alusel üks kõige vanemaid maarahva oma kujundeid, lisaks päikesemärk või Koidutähe kui suunanäitaja kujund ja viljakuse sümbol.

•• Kaheksakannale on omistatud ka maagilist, ravivat mõju, seda on kasutatud ka nõidumistoimingutes. Algselt paganlikku kaheksakanda leiab ka paljudest ristiusu kirikutest, Eestis on kõige tuntumad Karja kiriku kaheksakannad.

•• Lisaks paljude soome-ugri rahvaste etnograafiale on kaheksakand Mordva ja Udmurtia lipul, veidi stiliseeritud kujul ka Mari ja Vadja lipul.

•• Teine lipu kujund – nn Skandinaavia rist on Soome, nagu ka kõigi teiste Skandinaavia riikide lipul, aga ka Vepsa, Lüüdi-Karjala, Ingeri ja Seto lipul.

•• Lipukavandil olevaid värve kasutavad kõik soome-ugri rahvad, andes neile aga eri tähendusi. Triipude omavaheline sidumine näitab jõudu ja väge.

•• Rohkelt Szymon Pawlase kujundatud etnosümboolikat võib leida internetiaadressilt: http:// varpho.deviantart.com/gallery