Eesti Pimedate Raamatukogus on lugejatele kättesaadavad üle 700 punktkirjas teaviku, sellest valikust suurema osa moodustab ilukirjandus. "Möödunud lugemisaasta puhul täiskasvanutel punktkirjateoste seas kindlat lemmikut välja ei kujunenud, aga lastele meeldisid kõige rohkem Mika Keräneni raamatud "Varastatud oranž jalgratas" ja "Peidetud hõbedane aardelaegas","  ütles EPL Online uudistele Eesti Pimedate Raamatukogu teabejuht Priit Kasepalu.

Punktkirjas raamatud trükitakse raamatukogu juures asuvas punktkirja trükikojas. "Punktkirjas raamatuid on vähem mitte just sellepärast, et see kallis oleks, vaid pigem sellepärast, et see on aeglane protsess," selgitab Kasepalu. "Me peame sisse trükkima, skännima, printima, inimesi on selle juures mitmeid tööl," räägib Kasepalu. Möödunud aastal valmistati Eesti Pimedate Raamatukogus 44 punktkirjas raamatut, lisaks trükiti kaheksa punktkirjas õpikut ja töövihikut. Punktkirjas raamatuid saab laenutada ka posti teel, kusjuures postikulud katab raamatukogu.

Eestis õpetatakse pimedatele lastele punktkirja Tallinna Heleni Koolis ja Tartu Emajõe Koolis. Täisealistel nägemispuudega inimestel on võimalik õppida seda kirja eripedagoogide juhendamisel Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuses, Eesti Pimekurtide Tugiliidus ja Tartu Emajõe Koolis.

"Kui kedagi huvitab punktkirja õppimine, siis nägijad leiavad tähestiku kindlasti entsüklopeediatest, kuid kui huvi on suurem, siis võib alati tulla Pimedate Raamatukokku, kus me võime tutvustada ka reljeefset punktkirja," ütles Kasepalu.

"Üldiselt laenutatakse raamatukogust rohkem helikandjal ilukirjandust, sest see valik on suurem," kinnitas Kasepalu.

Aastail 1825-1829 punktkirja loonud pimeda prantslase tehtu tähendus on suur nii tema saatusekaaslastele kui kogu maailmale. Punktkirja kasutusele võtmine avardas tunduvalt pimedate võimalusi haridust omandada. Punktkirja loetakse sõrmede abil. Igapäevaelus on punktkirjaga varustatud näiteks ravimipakendid.