Kuigi tegevusloa taotluse esitamise tähtaeg kukkus juba nädala eest, ootas ministeerium igaks juhuks veel tavapostiga saabuvaid pakkumisi. Neid aga ei tulnud ja nüüd hakkab ekspertidest koosnev komisjon otsustama, kas Tallinna TV vastab kõigile tingimustele, et digilevi luba saada.

Komisjon on kuni 11-liikmeline ja sinna oodatakse tehnilise järelevalve ameti, linnade liidu, Balti filmi- ja meediakooli, ringhäälingute liidu, konkurentsiameti, Tartu ülikooli, autorite ühingu, Eesti filmi SA ja sotsiaalministeeriumi esindajaid.

Kultuuriministeeriumi esindaja Katrin Arvisto sõnul on komisjoni täpne koosseis alles selgumas ja kui see saab kinnitatud, pannakse paika ka arutelu ajakava.

„Et jõuaks põhjalikult hinnata taotluse sisu ja ka taotleja majanduslikku võimekust kõik plaanitu ellu viia, on komisjonil aega maksimaalselt kolm kuud,” selgitas Arvisto. Kolme kuu möödudes pärast taotluse esitamist peab olema tehtud kultuuriministri otsus loa andmiseks või sellest keeldumiseks.

Konkursiga antakse kaheksaks aastaks välja vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenuse osutamise tegevusluba.

Loa saamiseks peab Tallinna TV programmi maht olema vähemalt 12 tundi ööpäevas, vähemalt 94 tundi nädalas. Programm peab olema eestikeelne, kus on kultuuri-, meelelahutus-, uudiste-, noorte-, ja lastesaated, mängu ja dokumentaalfilmid ning muud saated.

Igal kuul peab programmis olema vähemalt 1,5 tunni ulatuses Eesti riigi rahalisel toetusel valminud audiovisuaalteoseid, mille valmimisest ei ole möödunud rohkem kui viis aastat. Vähemalt pool uudistesaadete päevamahust tuleb edastada saatepäeva parima vaadatavuse ajal ehk kella 19-st 23-ni.