Kohus kohustas transpordiametit ennistama Lõugas viivitamatult teenistusse ning mõistis ametilt tema kasuks välja tasu teenistusest sunnitult puudutud aja eest, sealhulgas kohe kahe kuu palga.

Kohus märkis, et ennistamise võimatuse korral peab transpordiamet maksma Lõugasele välja hüvitise kuue kuu ametipalga ulatuses, sealhulgas viivitamatult kahe kuu ametipalga ulatuses.

Transpordiameti juhataja Andres Harjo vallandas pistisekahtlustusega Vello Lõugase mullu novembri alguses.