Eelmise aasta novembris saatis Euroopa Komisjon Eestile kirja soovitustega, kuidas järgmise perioodi miljardeid kasutama võiks hakata. Kohas, kus räägitakse kohalike omavalitsuste teenuste arendamisest, sotsiaalsetest tagatistest ja arengust, seisab ka selline müstiline soovitus: „Struktuurifondide vahendite eraldamisele peaks eelnema struktuurireform, mis võimaldab kohalikul tasandil paremini osutada kvaliteetseid teenuseid.”

Suurus pole kriteeriumiks

Seda, et kasutatakse sõna „peaks” ja eelnevates lõikudes nimetatakse, et tegemist pole konkreetselt eeltingimusega, vaid soovitusega, oleks vaja lahti seletada. Kuna ka rahandusministeeriumi ametnikud ei saanud väga täpselt aru, kas see tähendab siis seda, et osa rahast ei ole võimalik hakata kasutama enne avalike teenuste reformi, küsiti komisjoni käest täpsustust. Eesti Päevalehele teadaolevalt laekuski eelmisel nädalal sellele vastuseks e-kiri, mis üldjoontes kinnitas komisjoni seisukohta: kui teenuste reformi ei tehta, siis osa eurorahast n-ö lahti ei lähe.