Igas kuus läheb Eesti pimedate raamatukogust teele umbes tuhat postipakki, mis sisaldavad pimedatele mõeldud CD-plaate ja teisi teavikuid. Nägemise kaotanuile on heliraamatud, -ajalehed ja -ajakirjad tihti ainukeseks ukseks maailma.

Raamatukogu on viimase kolme aasta jooksul kulutanud Eesti Postile saadetiste eest maksmiseks 27 320 eurot, sellest tänavu 10 089. Kogusumma on ligilähedane raamatukogu aastase teavikute valmistamise eelarvega, mille toel salvestatakse umbes 170 heliraamatut kuulamisajaga 1926 tundi ehk 80 ööpäeva.

Edasi lugedes saab teada, mis olukorra absurdeks teeb ja kuidas kommenteerivad seda vastutavad ametkonnad.