Ministeeriumi töötaja Rakaselg puutub aga erikoolidega rohkemgi kokku. Nimelt on tema üks omanikest ettevõttes, mis koolitab inimesi agressiivse käitumisega toime tulema. Verge Eesti OÜ kodulehel avaldatud klientide nimekirjas on aga hulganisti riigikoole, nende seas ka Tapa ja Kaagvere erikoolid. See tõstatab huvide konflikti küsimuse, sest riigiametniku töö ja võimalused segunevad erahuvidega.

Loe edasi, milline kokkupuude on Rakaseljal ministeeriumis riigikoolidega.