Testi tulemused on usaldusväärsed. Vitali Bernatski käitus pingevabalt, tema kõne oli sujuv, pikkade pausideta, nii oma elust kui ka dopingujuhtumitest rääkis ta suhtlemisstiili ja kehakeelt muutmata. Teiseks oli kooskõla kontrollküsimuste (Modified General Question Technique) testiga ja screening-testiga ehk sõeluuringuga saadud tulemuste vahel.

••Kas Vitali Bernatski rääkis tõtt või valetas?

Vitali Bernatski rääkis tõtt. Esiteks on sellise veendumuse aluseks kontrollküsimuste testiga saadud tulemused. Selle nelja relevantse ehk dopinguainete andmise küsimuse puhul valetamise tunnuseid ei avastatud. Teiseks on screening-testis ka kõik kontrollküsimuste testis esitatud küsimused, mille vastused on tõesed. Peale selle on teada ühe isiku korral objektiivsed asjaolud – raha pangaülekanne ja jalgratta kinkimine. Eelintervjuu ajal Vitali Bernatski selgitas, et talle ei kingitud midagi, jalgratas oli tasuks EPO eest. Vitali Bernatski reaktsioonid nimetatud juhtumiga seotud küsimustele olid keskmised. Objektiivselt tuvastatud asjaolud ja Vitali Bernatski keskmised reaktsioonid seostuvad tõerääkimisega.

Loe edasi, kas valedetektorit on võimalik petta ja ka sellest, mis riikides politsei kasutab valedetektoritesti.