Kiri täismahus:
Lugupeetud Eesti töötukassa juhatuse esimees

Ametisoleva valitsuse üks suurimaid väljakutseid on see, kuidas tuua tööturule ja kasutada ära nende puuetega inimeste potentsiaal, kes täna ühiskonna eelarvamuste tõttu kõrvale tõrjutud on. Eile Mihkel Aitsami raamatuesitlusel liikumispuuetega inimestega rääkides veendusin taas: puue võib küll olla piiranud inimese liikumist, ent tugevat vaimu ja teravat mõistust ratastool ei ahelda. Usun, et kui see teadmine oleks laiemalt levinud, oskaksid meie ettevõtjad senisest enam meie puuetega kaasmaalasi tööle rakendada.

Teerajajaks meie suure plaani teostamisel peab olema avalik sektor. Kuna riik on koondanud tööturu alase parima kompetentsi Eesti Töötukassasse, siis on põhjust kõigil oodata ja õppida just Eesti Töötukassalt parimate praktikate kasutamist.

Küllap õnnestuks sel juhul vältida Eesti Päevalehes eile kirjeldatud sügavalt kahetsusväärseid juhtumeid, kus puuetega inimesi pannakse tundma end tööturul diskrimineerituna ning eemaletõugatuna. Eestis ei ole võimalik töövõimereformi ellu viia, kui töötukassa kõige olulisema rakendusasutusena ei suuda märgata osalise töövõimega inimestes peituvat väärtuslikku ressurssi.

Ükski valitsus ei saa leppida rakendusasutuse ebapiisava pühendumisega valijatelt saadud mandaadi teostamisse. Tänane kurb näide sunnib töötukassat oma värbamisprotsessid üle vaatama, et oleks tagatud osalise töövõimega inimeste võrdne kohtlemine ning et sotsiaalselt tundlik grupp puuetega inimesed ei peaks tundma töötukassa ametnike poolt tõrjuvat suhtumist.

Palun informatsiooni, et milliseid meetmeid on töötukassa võtnud tarvitusele puuetega inimeste usalduse taastamiseks ning ajalehes kirjeldatud probleemide vältimiseks. Koalitsioonipartnerid on tõsiselt pühendunud reformile, millega kaasatakse puuetega inimeste potentsiaal aktiivsesse tööellu. Kinnitan valitsuspartnerite otsustavust kõrvaldada kõik takistused, mis töövõime reformi takistavad.

Helmen Kütt
sotsiaalkaitseminister