Suurim vahe on ilmselt just keelepõhine. Kui saad informatsiooni oma emakeeles, avad automaatselt värava, mis laseb infot omastada väiksema kriitikameelega. Sul on infoallikasse rohkem usku ja see aitab ühtlasi varjata selle taga seisvat pärisallikat.

Kust leiavad venelased tööle inimesi, keda auditoorium ühtlasi usaldaks?

Telekanal Russia Today on juba näidanud, et see pole probleem. Nad kasutavad usaldusväärsuse saavutamiseks väga kavalaid sõnumeid ja meetodeid. Näiteks püüavad nad leida ühiskonnateadlaste või poliitikute seast inimesi, kellel on juba tuntud nimi. Seetõttu esineb Russia Todays terve hulk kommentaatoreid, kes sõnumit võimendavad: inimesed Briti parlamendist, akadeemilise tagapõhjaga eksperdid. On ka väljamõeldud eksperte, keda ei eksisteeri üldse või kes pole need, kellena Russia Today neid esitleb. Seega ongi nende käsutuses piisavalt inimesi, kes ei toeta võib-olla küll konkreetseid Kremli poliitikaid, mis puudutavad tema naabreid, kuid kellele meeldib Putin näiteks tema konservatiivsete väärtuste või geiõiguste vastaste sammude pärast.