Maksuamet võtab nüüd asja tõsiselt käsile. Maksu sissenõudmine pole probleem, kui üksnes teataks, kellelt seda küsida. Praegu pole aga ei üürileandjal ega üürnikul motivatsiooni maksuametit informeerida. Üürileandja ei kõssagi, sest ei taha osa tulu kaotada, ja üürnik ei soovi lepingust teatada, sest tema ei võida sellest midagi ja kehvemal juhul vihastab üürileandja hoopis välja. Maksuamet kaalubki nüüd eri võimalusi, kuidas kumbagi osapoolt motiveerida.