2014. aasta alguses võttis riigikogu vastu 2014.–2020. aasta teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia, mille järgi lubati valdkonna rahastust 2015. aastaks suurendada 3%-ni SKT-st, millest 1% pidi tulema riigilt ja ülejäänu erasektorist. Riigi 2015. aasta panus saab aga olema hinnanguliselt 180 miljonit eurot, mida on lubatust 25 miljonit vähem.

Mullu novembris astus peaminister Taavi Rõivas riigikogu kõnepulti ja teatas, et 2015. aastal veel eesmärgini ei jõuta: „Me pole veel 1% juures, kuid liigume selle poole.” Selle lausega üritas peaminister esile tõsta riigi ponnistusi, kuid tegelikult tunnistas, et pole suudetud oma lubadusi täita.