Sisekaitseakadeemia üliõpilane, politseinik Nadežda Kartavtseva uuris oma lõputöös kuue Tallinna kooli 9. klassi õpilastelt, kas ja kui palju on nad uimasteid tarvitanud. Anonüümsest küsitlusest selgus, et nii eesti- kui ka venekeelsetes koolides on narkootikume tarbinud lausa neljandik noori. Politsei- ja piirivalveamet (PPA) näeb probleemi selles, et kuigi noored teavad ohtusid, on sõltuvusainete tarvitamine nende hulgas siiski väga levinud.

Kartavtseva uuringust selgus, et eestikeelsetel ja venekeelsetel noortel ei ole narkootikumide tarvitamise poolest vahet. Ent eestikeelsed õpilased peavad uimastite kättesaamist lihtsamaks ja hakkavad neid tarbima varem.