Kartavtseva uuringust selgus, et eestikeelsetel ja venekeelsetel noortel ei ole narkootikumide tarvitamise poolest vahet. Ent eestikeelsed õpilased peavad uimastite kättesaamist lihtsamaks ja hakkavad neid tarbima varem.