Poliitikute pika arutelu ja jagelemise tulemus oli jaanuaris see, et salvestised antakse riigiarhiivile, kes siis hindab, kas need võiks võtta säilitada. Septembris saatis riigiarhiiv parlamendile hindamisotsuse projekti, mille järeldus on ühene: riigikogu komisjonide istungite heli- ja videosalvestised on arhiiviväärtuslikud.