Torma matmispaiga teise seireringiga uuriti, kas matmispaiga ümbruse pinna- ja põhjavee seisukord on pärast seakorjuste matmist muutunud. Pinnaveeseire tulemused näitavad häid tulemusi. Probleeme esineb hoopis elanike salvkaevude vees, mille kvaliteet ei vasta mikrobioloogiliste näitajate poolest joogiveele kehtestatud nõuetele. Kõikides kontrollitud salvkaevudes esines probleeme kolme mikrobioloogilise näitajaga: Escherichia colicoli-laadsed bakterid ja enterokokid.