Ulm sellest ei hoolinud. Ta ütles alluvatele, et ost tuleb teha ja raha selleks leitakse. Fotod ostetigi. Komisjon vormistas otsuse tagantjärele, alles 29. detsembril, kusjuures ka otsusesse on märgitud: „Muuseumikogu täiendamise komisjoni kaks liiget fotosid näinud ei ole.”