Riigikontroll auditeeris kohalikke omavalitsusi mullu augustis, kui valdade-linnade eestkostel oli 428 last. Selgus, et neist lastest oli ainult 68 vanematelt mingis ulatuses elatisraha saanud. Neid lapsi oli nii vähe seetõttu, et omavalitsused olid jätnud elatisnõuded menetlemata. Märkimisvääne on, et ainult ühel lastekodulapsel polnud ühtegi vanemat ega vanavanemat, kellelt raha nõuda. Kõigil teistel omavalitsuste eestkostel olevatel lastel oli lähedane olemas.