Julgeolekuasutuste tegevusi reguleeriv seadus jõustus 15 aastat tagasi ehk 2001. aastal, kuid julgeolekuolukord on võrreldes toonase ajaga märgatavalt halvenenud, toob ministeerium seletuskirjas ettekäändeks ja lisab, et muudatused ongi vajalikud nii õigusselgust tagavatel kui ka praktilistel kaalutlustel.