Naise täisealine poeg haarab telefoni ja valib numbri 112. Kohale saabub kiirabi ja peatab naise verejooksu. Kannatanu toimetatakse jaoskonda uurija juurde. Politsei peab mehe kinni ja tema kohta alustakse kriminaalmenetlust karistusseadustiku pügala alusel, mis käsitleb lähi- või sõltuvussuhtes toime pandud kehalist väärkohtlemist.