Uue eakuse visiooni raames algatatakse täna uue eakuse rahvakogu, mis hakkab otsima koos tavaliste inimestega ideid ja lahendusi, kuidas pensionisüsteem riiki vähem koormaks ning kuidas saaks Eesti inimeste vanaduspõlv olla õnnelikum, aktiivsem ja tegusam.