Mati on üks neist töövõimetuspensionäridest, kel tuli selle aasta alguses minna töövõime hindamisele, mis käib uute reeglite järgi. Taotluse andis ta sisse varakult, juba 21. veebruaril. Märtsi lõpus lõppes tema senine töövõimetuspensionäri staatus ja 5. märtsil tuli viimane pension. Selle eest maksis ta üüri ja muud maksud.