Statistika näitab, et aastatel 2011–2015 (möödunud aasta kohta andmed veel puuduvad) on taimekaitsevahendite kasutamine suurenenud üle 150 tonni.