Briti valitsuse koostatud raport Baltimaade venekeelse elanikkonna kohta näitab olukorda üsna süngena: meil on venekeelne elanikkond, kelle hoiakuid ilmselgelt kujundab Venemaa. Kui adekvaatne brittide arusaam teile tundub?

Hoiakud on üsna abstraktsed, inimeste käitumist mõjutavad enamasti konkreetsemad tegurid. Võib öelda, et meedia pakub välja raamistavad lood, aga võimaliku käitumise, mille inimene kindlas olukorras valib, kujundavad rohkem kohalik suhtlusvõrk ja kohalikud teemad. N-ö suurte ideoloogiliste narratiivide ja kohalike toimimistavade vastastikmõju pole mustvalge.