Sündmuste jada sai alguse 21. veebruaril, kui Tapal asuva 1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ajateenijad said ülesande valida kompaniile laul.

Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülema major Arvo Jõesalu sõnul valisid ajateenijatest nooremseersandid välja „Metsavendade laulu”. Osale ajateenijatele see ei meeldinud, sest „Metsavendade laulu” ajaloolises versioonis on fraas „tapan vene tiblasid”