Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülema major Arvo Jõesalu sõnul valisid ajateenijatest nooremseersandid välja „Metsavendade laulu”. Osale ajateenijatele see ei meeldinud, sest „Metsavendade laulu” ajaloolises versioonis on fraas „tapan vene tiblasid”