Kui avalikuks sai riigimetsa majandamise keskuse (RMK) ja Est-Fori vahel sõlmida plaanitav kavatsuste protokoll, tellis RMK õigusliku hinnangu, kas see lepe võiks kuidagi konkurentsireegleid rikkuda või kujuneda riigiabiks erafirmale. Protokolli praegust tööversiooni hinnanud juristid leidsid, et teatud tingimustel võib küll.

Kavatsuste protokolli olemasolu avalikustasid Maaleht ja „Pealtnägija” jaanuari lõpus. Dokumendis seisab, et RMK on valmis 15 aastaks sõlmima tarnelepingu, millega läheks Est-Forile kuni pool Eestis raiutavat paberipuitu.