Praegu on kaitseväe õigused oma töötajate taustakontrolliks üsna piiratud. Väljatöötatava eelnõu järgi saaks kaitsevägi õiguse teha enda julgeolekuala kaitseks kaitseväeluuret, kontrollida inimese elukaaslase, sugulaste ja seotud isikute andmeid. Samuti saaks kaitsevägi taustakontrolli tegemiseks kaasata inimest salajasse koostöösse, kasutada variandmeid ja konspiratsioonivõtteid ning inimest varjatult jälgida.