Trollimine paneb ajakirjanikud raskesse olukorda. Ühest küljest on selgesti aru saada, kui tegemist on provokatiivse käitumisega, mille eesmärk on tähelepanu äratada. Teisalt järgivad internetiavarustest tulevad ekstremistlikud sõnumid, mis üha laiemat kõlapinda leiavad, sageli kõiki uudisväärtuse põhimõtteid. Nende mittekajastamine tundub vale, võib-olla isegi ebaeetiline.

Kui trollide sõnumeid võimendada, siis suureneb tõenäosus, et neidsamu võtteid kasutatakse pildile pääsemiseks teinekordki. See võib teatud gruppe, sõnumeid või lugusid ebaproportsionaalselt võimendada, anda valeinformatsioonile usaldusväärsust ja normaliseerida teatud liiki käitumist või tegutsemist, polariseerida ühiskonda, vähendada nüansirikka arutelu võimalusi. Samuti kujuneb sellest sageli isiklik rünnak ajakirjanike vastu.