Arvukatesse Facebooki gruppidesse on jagatud tõmmis graafikust, mille puhul on märgitud allikateks Saksamaa Robert Kochi instituudi ulatuslik (vaadeldi enam kui 17 000 last ja noorukit)KIGGS uuring laste seas levinud haiguste ja allergiate kohta.

Lõpuks on ära tehtud suur uuring, võrdlemaks vaktsineerimiskava järginud ja vaktsineerimata laste tervist,” kirjeldab ühe sellise postituse autor.

Graafiku järgi jääb mulje, et vaktsineerimata lapsed on kordi tervemad kui vaktsineeritud lapsed.

Kuidas on tegelikult?

Sellel graafikul on õige ainult see pool, mis näitab haiguste esinemist vaktsineeritud laste seas. Teine tulp ei pärine KIGGSi uuringust. Seega esineb juba siin esimene eksitav väide.

Veelgi enam, kõik KIGGSi uuringus viitab vastupidisele, kui üritatakse manipuleeritud graafikus näidata. Uuring tõendas just, et vaktsiinid pakuvad suures osas kaitset haiguste eest, mida nad ära hoidma peaks, mistõttu on nende kasutamine õigustatud. KIGGSi uuringus osalenud vaktsineerimata laste seas oli täiesti oodatult vaktsineeritud lastega võrreldes enam levinud need haigused, mida vaktsiinid ära hoiavad.

Teiseks näitas uuring, et vaktsiinid pole toonud kaasa teiste haiguste ja allergiate teket. “Teiste allergiliste haiguste ja nakkuste esinemine laste ja noorukite seas ei olnud vaktsineerimisstaatusega seotud,” on kirjas uuringu kokkuvõtte esimeses lauses. “Vaktsiinid on kõige olulisem ja efektiivsem ennetav meetod moodsas meditsiinis. Need annavad märkimisväärse panuse, vähendamaks tõenäosust nakatuda mõnda nakkushaigusesse.”

Kust pärineb siis graafiku teine pool?

Tuleb välja, et USA vaktsiinivastaste grupp vaccineinjury.info viis läbi gallupi ning tõstis pädeva uuringu ning enda kogutud tulemused ühte graafikusse.

Mõistagi ei ole vaktsiinivastaste internetilehekülje korraldatud küsitluse ja tippteadlaste reaalset teaduslikku meetodit jälginud ulatusliku uuringu tulemused võrreldavad, et neid võiks niiviisi ühte patta panna.

Biostatistika teadlane John Johnson kirjeldab antud näite puhul põhjalikult Royal Statistical Society blogis, kust tulevad vead, kui hakata sellisel moel võrreldamatut võrdlema.

“Esiteks tuleks defineerida uuringus osalenud populatsioon. Kui te seda ei tee, siis võite eos loobuda. Sama hästi võiksite suvalised numbrid välja mõelda,” kirjutab ta. “Me ei tea, kes vastasid vaccineinjury.info küsitlusele. Kuid on arusaadav, et see on suunatud vanematele, kes ei vaktsineerinud enda lapsi. See juba eos hävitab nende argumendid. Vastajad on motiveeritud andma vastuseid, mis õigustaks vaktsiinivastase liikumise seisukohti. Nad võrdlevad õunu mädanenud apelsinidega.”

Lisaks kõigele väidavad graafiku autorid vaccineinjury.info kodulehel, et gallupiga saadud tulemusi kinnitavad ka mitmed teaduslikud uuringud. Johnson märgib, et kui ükshaaval viidatud uuringute tulemusi vaadata, on ilmselge, et graafiku koostajad pole nende tulemustest õigesti aru saanud.

Kokkvuvõte: kooskõlas postitusele lisatud eksitavate kommentaaridega kujutab võrreldamatuid andmeid näitav graafik endas ilmselget valeinfot.

Otsus: vale.