On ebatavaline, et president kirjutab artikli ajaloost, harilikult tegelevad riigijuhid muude asjadega. Miks Putin selle artikli kirjutas?


Putini ja Stalini režiimid erinevad tugevalt, kuid suurtest erinevustest hoolimata on nende vahel mõned sarnasused. Putin, nagu ka Stalin, pöörab tohutut tähelepanu ajaloole ning üritavad läbi ajaloosündmuste tõlgendamise teha päevapoliitikat. Putini jaoks on Teine maailmasõda Venemaa ajaloo võtmemomendiks, sest tema jaoks on see rahvusliku uhkuse alus, mida ta näeb oma poliitilise pärandusena. Teisest küljest on see tema arvates tänase ühiskonna jaoks oluline etapp, ta kirjutab oma artiklis, et Venemaa mäletab stalinliku režiimi kuritegusid, kuid me ei ole hinnanud Stalini samme sõja vältimisel ja ära hoidmisel. Putin rõhutab ka nõukogude rahva valmidust ennast ohverdada, tänu millele võideti Teine maailmasõda.Miks see on Putini jaoks tähtis? Tema jaoks on oluline see, et nõukogude inimesed läksid lahingusse Stalini nimega huultel, vaatamata sellele, et Stalin - nagu kirjutab Putin - oli koletis. Putini jaoks on palju olulisem see, et vene rahvas on kriitilistel momentidel valmis võimule alluma ja isegi seda võimu päästma. Ning selles mõttes pole tähtis, kas see on keisrite võim, peasekretäride võim või presidendi võim - oluline on see, et võim on peamine väärtus, mis eksisteerib Venemaal ning Venemaa elanike jaoks on peamine alluda sellele võimule ning tunnistada seda võimu isegi siis, kui see režiim on halb. Putini jaoks on Stalini valitsusaeg Venemaa ajaloos võtmemomendiks.