Nende sekka kuulub ka mitukümmend hambaarsti, kes teenivad lisaraha tervisetõendite väljastamisega, mille alusel pole muidu Saksamaal kohustuslikku maski vajadust kanda. Selline võltsimine on Saksamaal ebaseaduslik tegevus, mis võib viia arsti kuni kaheks aastaks trellide taha. (1)

Kui pikalt tegutses seltskond alternatiivsel piirimaal, siis Berliinis toimusid augustis kahel korral koroonaviiruse piirangute vastased protestid, kuhu viimasesse pidi suisa sekkuma politsei. Protestis osales tuhandeid inimesi, kes riigi sotsiaalsete distantsi ning maskireeglite vastu pahameelt näitasid.

Lisaks troonib hetkel saksamaiseid raamatumüügi edetableid teos, mis kannab provokatiivset pealkirja „Koroonaviiruse valearm?“. Need asjaolud näitavad, et Saksamaal on ohtliku valeinfo levik edukas ning arvatust paremini organiseerunud.

Libaarstide seltskond lõi juulis „Parlamendivälise uurimiskomisjoni“, mis on platvorm riigijuhtidele viirusepiiranguid kritiseerivate kirjade edastamiseks ning samameelsete hulgas info levitamiseks. Nad on palunud ka kohtumist Saksamaa juhtivpoliitikutega, mida neile siiski seni pole võimaldatud. Selline kohtumine on kahe teraga mõõk – ühelt pool tunneb riigivõim kohustust mitmekülgse ja vaba informatsiooni levitamiseks ning selle austamiseks, teisalt annaks sellise organisatsiooni vaibale lubamine ohtliku poliitilise heakskiidu (1).

Nii „Ärzte für Aufklärung“ kui ka „Ausserparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss“ ehk toosamune parlamendiväline uurimiskomisjon seovad omavahel mitmete erinevate valdkondade skeptikuid.

Nii näiteks esindab arste Hamburgist pärit arst Heiko Schöning, kelle praksis läks mõne aasta eest pankrotti ning pärast seda on ta tegelenud homöopaatiliste vahendite müügiga. Ta esines ka sel nädalavahetusel Berliinis toimunud pressikonverentsil, kus rääkis koos maailma kõige kuulsama vaktsiinivastase – Robert F. Kennedy Junioriga (2). Schöning juhib organisatsiooni koos kahe teise arstiga, Olav Müller-Liebenau ning Marc Fiddikega, kes samuti homöopaatiaga seotud on.

„Uurimiskomisjon“ hõlmab ka juriste ning majandustegelasi, kes mõistavad hukka riigi meetmed viiruse allasurumiseks ning on suutnud liikumise mobiliseerida Facebooki gruppides, mida tõendab hästi massiprotest Berliinis möödunud nädalavahetusel.

Liikumine sai alguse Hamburgist, milles tegutsevat arstide kutsekoda on meedias kritiseeritud, et nood ei olnud võimelised juba mais piisavalt kiiresti organisatsiooni väiteid hukka mõistma. Arstid aga ei leidnud, et see oleks nende kohustus.

Näiteks arvas endine Bundestagi liige ning meditsiiniõppejõud Eckhard Nagel intervjuus, et arstide ülesanne koroonakriisi ajal on pakkuda edasiviivaid uusi teadmisi, mitte lükata ümber valeinformatsiooni või absurdseid väiteid. See väljaütlemine leidis ohtralt tiražeerimist ning heakskiitu arstide endi seas.

Tunnustatud teadlased ja teised arstid on alles nüüd hakanud ärakaranud endiste kollegide väiteid ümber lükkama ning neid hukka mõistma ning selle ohtlikkusest aru saama.

Mida väidetakse?

Nagu eelpool viidatud, teenivad organisatsiooni liikmed lisaraha valetõendite väljastamisega, mis võimaldavad maskikandmisest vabastust. See ongi nende peamine tees, koroonaviirust otseselt ei eitata, aga väidetakse, et maskid on ebavajalikud viiruse tõrjumiseks.

Eestis levivad arstide sõnavõtud Facebooki gruppide kommentaariumides. Ühele videole, mis pärineb juulist, on alla pandud eestikeelsed subtiitrid. Selles teavitatakse uurimiskomisjoni kokkukutsumisest. Väidetakse, et piirangud ei ole põhjendatud ning riik varjab andmeid.
Vaatleme siin lühidalt arstide kolme põhiteesi.

1. Koroonaviiruse vaktsiin muudab inimese DNA-d

See on üks valeväiteid, mis esitatakse ka eestikeelses videos. Koroonavaktsiini väljaarendamisel on vaktsiinis RNA komponent, mis võimaldab vaktsiinil tekitada organismis immunreaktsiooni. Valeinfolevitajad väidavad, et RNA osakene on võimeline inimest geneetiliselt ka muundama.

See aga ei vasta tõele. Seda tüüpi vaktsiinid ei sisene rakutuumadesse, mis tähendaks geneetilise koodi muutmist. Seeasemel võimaldab RNA osakene immuunsuse saavutanud keharakkudel paljuneda, mistõttu saavutabki organism vastupanuvõime.

2. Maskid ei kaitse koroonaviiruse vastu

Seda väidet oleme juba korduvalt kontrollinud ka Delfi faktikontrollis (1; 2; 3; 4). Maskid ei kaitse viiruse vastu täielikult, kuid nad aitavad viiruse levikut märkimisväärselt pidurdada kui neid kasutada õigesti.

3. Kuni 85 protsenti PCR-testidest eksivad

Selle väite lükkas ümber augusti keskel ka Terviseamet parandades ajalehes Sakala ilmunud valeväidet. See on Eestis ning rahvusvaheliselt enimeelistatud testmisvariant, mis tagab kõrge usaldusväärsuse. Valenegatiivne test võib tekkida siis, kui inimeselt on test võetud mittenõuetekohaselt või liiga vara.

Otsus: arstide levitatav sisu on vale. Nende väljaütlemised kutsuvad üles valeautoriteedile. Tõepoolest, 2000 inimese hulgas leidub praktiseerivaid arste, kuid on ka võnketerapeute ning ennustajaid. Nende praktiseerivad kolleegid on nende meditsiinilisi valeväiteid ümber lükanud. Ei tasu ka unustada, et liikumist juhtivad inimesed teenivad sellelt kasumit väljastades valetõendeid ning võttes vastu annetusi.