Õigupoolest oli kestlikkus kõiki tema poolt käsitletud valdkondi läbivaks lõngaks. Tema sõnul tegelevad küll Läti erinevad ametkonnad laste ja perede küsimustega, kuid rahvastikupoliitikat ei käsitleta täna siiski veel tervikliku, prioriteetse ning piisavat rahastamist vajava poliitikavaldkonnana. 

President juhtis tähelepanu, et rahvastikupoliitika on horisontaalne. Samas nentis, et efektiivne valdkondade ülene juhtimine Lätis praegu puudub. Eeskujuks tõi Levits Eesti.