Kõrghariduse rahastamise arutelu on keskendunud peamiselt hetkeolukorrale ja minevikule. Ilmselgelt on ole Eesti kõrghariduse rahastamismudel kaugel ideaalist, kuid samuti on raske leida maailmast ideaalseid lahendusi. Tehes võrdlusi mineviku andmete põhjal ja hetkel (veel) töötavate lahendustega mujal maailmas, on oht ignoreerida mõjuvõimsaid arenguid tulevikus. Need arengud mõjutavad ka neid kellega end võrdleme.

Maailma majandus- ja koostööorganisatsioon (OECD) on äsja avaldanud neli stsenaariumit hariduse tuleviku kohta, mis varieeruvad traditsioonilise formaalse haridusmudeli jätkumisest kuni selle kadumiseni.