Autoril on õigus võtta toimetusega ühendust ning paluda lisaselgitusi nii faktikontrolli sisu kui ka otsuse kohta. Juhul, kui autor end selgelt ja veenvalt põhjendab, vaadatakse faktikontroll üle. Faktikontrolli ja kaebuse vaatab üle toimetuse liige, kes kontrolli kirja ei pannud. See kiht lisab täiendavat kriitilisust faktikontrolli osas ning aitab täheldada puudujääke. Vajadusel korratakse protseduuri.

Juhul, kui kontroll on eksinud, viidatakse sellele selgelt loo alguses ning esitatakse korrigeeritud tekst koos selgitusega, milles meie eksimus seisnes. Lisame vastava märke ka alapealkirja. Faktikontrolle ei kustutata. Küll aga on võimalik kontrollitud faktile antud hinnangu muutmine.

Tagasiside vormi kaudu saavad lugejad jagada toimetusega väiteid, mida kontrollida, aga ka allikaid, mis täpsustaks kontrollide sisu. Nende kasutamine lähtub siiski eelpool toodud faktikontrolli põhimõtetest.

Vaidlustusi saab esitada aadressile faktikontroll@epl.ee. Vaidlustust saab esitada vaid see, kelle kohta vaidlustatav faktikontroll on esitatud. Kriitilist ning argumenteeritud tagasisidet saavad loomulikult esitada kõik lugejad.

Faktikontrolli meeskond

Faktikontrolli kirjutavad Ekspress Meedia uuriva toimetuse liikmed ning Eesti Väitlusseltsi esindajad, kes teevad kaastöid. Meiega saab ühendust meiliaadressil faktikontroll@epl.ee.

Eesti Päevalehe Faktikontroll on Rahvusvahelise Faktikontrollijate Võrgustiku (International Fact-Checking Network, IFCN) liige ning me kohaldame enda töös IFCNi põhimõtteid. Kui teile tundub, et me rikume neid põhimõtteid, saab sellest IFCNile teada anda siin.

Eesti Väitlusselts on Eesti Päevalehe ja Delfi Faktikontrolli partner juba aastast 2017. Organisatsioonina on Väitlusselts mittetulundusühing, mille eesmärk on juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument. Sellest tulenevalt on üks Väitlusseltsi põhimõtteid toetada avalikus debatis tõenduspõhiste argumentide kasutamist. Väitlusseltsi peamine rahastus pärineb avalikest allikatest ning Eesti Päevalehe Faktikontrolliga tehakse koostööd honoraripõhiselt.

Meeskonda kuuluvad:


Holger Roonemaa. Ekspress Meedia uuriva toimetuse juht, kajastanud valeinfo ning Venemaa mõjutustegevusi juba aastaid. Vastutab toimetuse töö eest.

Heliis Raudsik. Faktikontrolli reporter. Koordineerib faktikontrolli tööd ning on igapäevaselt seotud vaid faktikontrolli ning valeinfo teemadega. Huviliste esimene kontaktisik, et vaidlustada, küsida lisa või pakkuda ideid Eesti Päevalehe faktikontrollile.

Martin Laine. Heliisi kõrval teine peamine faktikontrolör ja Valeinfo: paljastatud podcasti juht. Läheb valeinfo teemades süvitsi, mitte ainult valeväiteid ümber lükates, aga paljastades ka nende allikad ja tausta.

Oliver Kund. Aastatepikkune kogemus ning professionaalsus on ajendanud teda viimistlema kontrolle viimse detailini. Põhikohaga uuriva toimetuse reporter, kuid toetab faktikontrolle täiendava toimetajana.


Väitlusseltsi poolelt kirjutavad Faktikontrolli:

Triin Toimetaja. Triin on Väitlusseltsiga eri rollides seotud olnud juba üle kaheksa aasta. Täna on ta Väitlusseltsi meedia ja ühiskonna suuna juht ja koordineerib muuhulgas ka faktikontrolöride tööd.

Triinu Jõgi. Triinu on väitlemisega tegelenud ja EVSiga seotud üle viie aasta. Selle aja jooksul on ta kõige rohkem tegelenud võistlusväitlusega, aga ka õpetanud väitlusklubis argumenteerimist ning korraldanud väitlusturniire. Täna üritab ta faktikontrollidega anda Eesti meediamaastikul rohkem tähtsust faktidele ja tõestele argumentidele.

Juudit Lindsalu. Juudit on väitlemisega tegelenud kolm aastat.Tema jaoks on oluline saada osa ühiskondlikust arutelust. Seejuures ennekõike panustada faktipõhisesse ühikondlikku arutellu, kus ei manipuleerita ebatõeste faktidega.

Heidi Raudsepp. Heidi on väitlusega tegelenud juba 2014. aastast alates. Ta soovib panustada valeinformatsiooni leviku takistamisse. Tema hinnangul ei ole meil vabadust teha kaalutletud otsuseid, kui me ei tea, kas need asjaolud, mille tõttu me otsustame, vastavad tõele või on suisa valed.

Ekspress Meedia on osa börsiettevõttest AS Ekspress Grupp. Ekspress Meedia peamised tuluallikad on ajakirjanduslike väljaannete tellimuste- ja reklaamimüük.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid