Need väited ei pea paika ja on vastuolus aine massi jäävuse seadusega.

Veel märgib Kaplinski, et jäätmed ei tekita õhureostust, millest tingitud kopsuhaigustesse sureb maailmas igal aastal viis miljonit inimest. Viimaks on eksitavad väited, nagu oleks tuumajaama kõrval elades aasta jooksul saadav kiirgus võrdne ühe banaani söömisest saadava doosiga.