Kaplinski väidab, nagu oleks tuumaenergia vajadus materjalide järele kordades väiksem kui taastuvenergial; selle keskkonnamõjud on kõigist elektritootmise tehnoloogiatest kõige väiksemad; tuumajaamad ei tooda kasvuhoonegaase, mis on põhjustanud kliimakatastroofi; tuumajäätmeid tekib väga väikeses koguses; ühe inimese terve aasta elektri tarbimise tulemusel tekib vaid sõrmkübaratäis radioaktiivseid jäätmeid.

Need väited ei pea paika ja on vastuolus aine massi jäävuse seadusega.

Veel märgib Kaplinski, et jäätmed ei tekita õhureostust, millest tingitud kopsuhaigustesse sureb maailmas igal aastal viis miljonit inimest. Viimaks on eksitavad väited, nagu oleks tuumajaama kõrval elades aasta jooksul saadav kiirgus võrdne ühe banaani söömisest saadava doosiga.