Lihtsalt näiteks, et kui keskmine temperatuur tõuseb aastaks 2050 kahe kraadini, siis selle mõju maailma majandusele 810 triljonit dollarit aastas ehk 1011% kogu iga-aastasest maailma SKT-st. See raha, mis maailma majandusest kliimamuutuste tingitud raskuste tõttu iga-aastaselt kaob või kulub tagajärgedele, on võrdne Eesti riigi tuhande aasta eelarvega.