Pille-Riin Pregel

Eile lõpetasid Teede REV-2 teerullid Rahu tee alguse asfalteerimist. Ümera ja Kärberi tänava ristmikust Peterburi maantee poole jääval, kahe sõiduraja laiusel ja umbes 100 meetri pikkusel lõigul võeti üles halva kvaliteediga asfalt ja pandi selle asemele uus.

Liiklus oli selle töö ajal ümber korraldatud: kaks sõidurada suletud, sõidukiirus piiratud 30 kilomeetrile tunnis ning linnast väljuval suunal sai sõita vaid kõige vasakpoolsemal, tagasipöördeks ettenähtud rajal. Päevasel ajal see suuri ummikuid ei põhjustanud, kuid seal liikunud autodele tekitas siiski pudelikaela. “See asfalt oli ülejäänud teest natuke viletsam tõesti, aga mitte midagi väga hullu,” ütles autojuht Toivo (35). “Aga kummaline tundus see küll, et nii uut tänavat juba remonditakse.”

Laagna tee pikenduse ehitas AS Talter, töö algas mullu mais ja lõppes augusti lõpus. Seejärel võttis tööotsa üle AS Teede REV-2, kes lõpetas Peterburi maanteed ja Laagna tee pikendust ühendava Rahu tee rajamise hilissügisel.

Segu jahtus maha

“Ristmikul oli kahe töövõtja tööde ühenduskoht,” sõnas tee-ehitusel linna esindava Teede Projektijuhtimise AS-i juhatuse esimees Ilmar Link. “Maha pandud asfaltbetoonsegu oli halva kvaliteediga – kas ta jahtus ära või ei olnud sügisesel ajal võimalik korralikult paigaldada, tegu oli oktoobrilõpu tööga,” selgitas ta.

Remonditud lõigust edasi muutub ligi kilomeetripikkune Rahu tee kummaski suunas üherealiseks.

Link sõnas, et rohkem sellist praaki teel pole ja uusi parandusi kartma ei pea. “See oli ainus koht, mis oli tõesti halva kvaliteediga ja töövõtja kohustus oli see garantiiajal ära parandada. Seda ka tehti,” lausus ta.

Laagna tee pikendus

•• Linna möödunud aasta suurimaks tee-ehitusprojektiks nimetatud Laagna tee pikendus ja selle Peterburi teega ühendamine lõppes hilissügisel.

•• Rahu tee väljaehitamiseks esitati kuus kvalifitseerimistingimustele vastavat riigihankepakkumist, millest tunnistati soodsaimaks AS Teede REV-2 oma maksumusega 12,76 miljonit krooni.

•• Tee-ehitusega alustati septembri alguspäevil ja liikluseks avati tee novembri algul linnajuhtide piduliku lindilõikamisega.

•• Laagna tee pikendus Mahtra tänavast Ümera tänavani avati möödunud aasta 31. augustil, selle 1,3 kilomeetri pikkuse lõigu väljaehitamise maksumus oli 32,6 miljonit krooni.