Nii COVID-19 pandeemia kui ka ülemaailmse soojenemise põhiküsimus on ellujäämine. Mõlemad on tervisekriisid. Ent see pole nende ainus ühine omadus. Ühine on seegi, et me saame neid ületada ühtemoodi – töötades inimloomuse järgi, mitte selle vastu.

Kliimapoliitika a ja o on vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni. Euroopa Liidu eesmärk on vähendada neid 2030. aastaks 55% ja saavutada 2050. aastaks nulltase. Sageli vaieldakse sellistele ambitsioonikatele eesmärkidele kõigepealt vastu, et me peaksime sööma vähem liha, lendama vähem lennukiga, taaskasutama asju ja panema kahtluse alla ootuse, et SKP peab pidevalt suurenema. Sellest vaatenurgast tähendab kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine meie praeguste elustandardite piiramist.