Uuringutes on laialdaselt saanud kinnitust, et naiste võrdne osalus toidab tervet ühiskonda. Just ligipääsu puudumist tippjuhtide kohtadele peetakse aga üheks soolist ebavõrdsust illustreerivaks asjaoluks.