Eesmärk on lihtsasti defineeritav – null. Hoopis keerulisem on aru saada, kust eesmärgi poole liikumist alustatakse ja kuidas edenemist mõõta. Praegu kaardistavad paljud firmad oma CO2 jalajälge ja valmistavad ette jätkusuutlikkuse aruandlust. Jätkusuutlikkuse ehk ESG (environmental-social-governance) aruanne võimaldab hinnata ettevõtte mõju keskkonnale, sh süsinikujalajälge, aga ka mitmete muude ressursside kasutust. Ehk siis – see aitab ettevõttel saada ülevaade oma mõjust keskkonnale, võimaldab seada kindlad, numbrilised eesmärgid. Suure osa nüüdisaegsete ettevõttete süsinikujalajälje vähendamisel on oluline roll ka firma IT-juhil.