Oleme oma kolmekümne kahe iseseisvusaasta jooksul liiga kauaks jäänud ühele kohale seisma ning keskendunud sotsiaalsetele eesmärkidele ja unustanud olulise füüsika tõe, et tühi kott ei seisa püsti.

Kaheks jagatud gümnaasiumi matemaatika ainekava (kitsas ja lai) on üks suurimaid eksimusi, mida oleme noorte suhtes korda saatnud ja paljudelt hilisema küpsemisega noortelt võtnud võimaluse teha edukat laiapõhjalist karjääri.

Kui minister räägib, et matemaatika eksam toimub 6. mail (kuu aega varem) ning ministeeriumist tulevad koolidele otsesed juhised matemaatika eksamiteks valmistumiseks, kuid koolide matemaatikaõpetajad räägivad, et nad ei tea millised teemad tulevad eksamile, sest õppekava ei jõuta selleks ajaks läbida - sellisest lähenemisest peegeldub otseselt, et me ei õpeta õpilastele laiapõhjalist arusaamist matemaatikast vaid treenime eksamiteks!