Eilsel eelistungil oli arutelu all Turõgini väljasaatmisotsus ja läbi käidi kaebuste punktid, mille puhul pooled saaksid täpsustusi teha. Üks selliseid on esindajate taotlus nõuda välja valitsuse selle istungi salvestis, kus võeti vastu korraldus Turõgin ja Potapenko USA-le välja anda.