Sellises ametis silmapaistmiseks tuleb tehisintellektile osata esitada küsimusi selle oskusi maksimaalselt ära kasutades. See tähendab arvutite ja masinatega seni harjumuspärase programmeerimiskeelega võrreldes loomulikumat ja inimeste omavahelisele vestlusele sarnanevat suhtlust.