„Ootamatult on kujunenud hulga riigikoguliikmete seas üheks kõige põletavamaks teemaks saamata jäänud peokutse,“ kirjutab Eesti Päevaleht. Ei ole kujunenud. Milliste riigikogu liikmete?

Võin kinnitada, et mina küll ei tea mitte ühtegi riigikogu liiget või fraktsiooni, kelle jaoks see oleks kujunenud „üheks kõige põletavamaks teemaks“. Kui reastada väljakutsed, millega Eesti hetkeseisuga silmitsi seisab - globaalsest julgeolekust kuni õpetajate palgaküsimuseni, siis pole üldse millestki rääkida.

Mida tehakse riigikogus tegelikult? Riigikaitsekomisjon, kuhu ma kuulun, vaatas eile läbi Kaitseliidu seaduse muudatusi - need üliolulised arutelud, mis muuhulgas puudutavad Kaitseliidu juhtimist ja rahastamist, jätkuvad. Emotsioone on siin muide sama palju kui õpetajate streigiga seoses, aga see on teine teema.